Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

INFORMACJE OGÓLNE:

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS.

Zasady zaopatrywania w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022r. poz. 2319.

W niniejszym rozporządzeniu znajdą Państwo:

  1. Szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  2. Wysokość udziału własnego jeśli nie wynosi on 100% – czyli ile pacjent musi dopłacić z własnej kieszeni do danego wyrobu,
  3. Kryteria przyznawania produktów oraz okresy ich użytkowania,
  4. Listę lekarzy różnych specjalizacji, którzy mogą przepisać dany wyrób pacjentowi.

Najważniejsze zmiany:

Pobierz treść Prezentacja zmian ARmedical

Pobierz treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pobierz wykaz wyrobów refundowanych

Pobierz wzór zlecenia (wniosku)

Pobierz wzór upoważnienia do odbioru sprzętu przez osoby trzecie

 

Krok po Kroku

 

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wniosek)  należy zgłosić się do osoby uprawnionej (lekarza rodzinnego lub lekarz specjalisty), o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. Uwaga! Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (sprawdź w powyżej zamieszczonym załączniku – wykazie wyrobów i upewnij się, kto może wystawić zlecenie na wyrób, którego potrzebujesz).

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia).

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Od 1 października 2023r. obowiązuje już tylko e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wszelkie informacje na temat e-zlecenia

 

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ 

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie. W przypadku odbierania potwierdzenia w imieniu pacjenta, potrzebne jest stosowne upoważnienie, które powinno zawierać dane  (imię i  nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania) osoby przystępującej do ubezpieczenia oraz pełnomocnika. Pełnomocnik powinien okazać dowód tożsamości.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

Od dnia 1 Lipca 2019r. wprowadzono zmiany udogodnienie poprzez wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ w celu skrócenia procesu otrzymania refundowanego wyrobu. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją informującą „jak to działa”

Pobierz prezentację wdrożenia rozwiązania informatycznego

 

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny w punkcie mającym umowę z NFZ.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zgłoś się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.
Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Jeśli masz problem ze znalezieniem właściwej placówki posiadającej nasz wyrób skontaktuj się z nami telefoniczne +48 32 261 71 36 lub mailowo biuro@armedical.pl a my wskażemy Ci sklep najbliższy Twojemu miejscu zamieszkania w celu zrealizowania zlecenia.

Samodzielnie również może wyszukać najbliższego świadczeniodawcę korzystając ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta NFZ 

WAŻNE: Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

Zrealizuj zlecenie lub staraj się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

 

Siedziba główna NFZ:
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
Infolinia: tel.: 800 190 590

Oddziały wojewódzkie NFZ