Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

NFZ   

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie nadanego statutu. Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. W celu zapoznania się z całym procesem refundacji NFZ prosimy o zapoznanie się z działem NFZ REFUNDACJA.

https://www.nfz.gov.pl/

 

 

MOPS   

Zasadniczym celem Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, rozwijania aktywności zawodowej oaz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. MOPS-y zapewniają różnorodną formę pomocy dedykowanej dla dzieci i rodzin, seniorów, przeciwdziałaniu przemocy, bezrobociu, bezdomności ale również stanowią wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Z rodzajami form pomocy można zapoznać się na przykładzie poniższego MOPS-u:

http://mops.com.pl/

 

 

PCPR   

Podstawowym celem działalności Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

http://www.pcpr.info/

 

 

PFRON   

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Na poniższej stronie możecie Państwo uzyskać szereg niezwykle pomocnych informacji o zakresie działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wielu możliwościach w zakresie zarówno różnych form dofinasowań,   uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, aktywizacji zawodowej a także wszelkich form pomocy jakie może uzyskać osoba niepełnosprawna ze strony funduszu.

 https://www.pfron.org.pl/

 

Fundacja AVALON 

Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego niesie bezpośrednią  pomoc niepełnosprawnym, jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit. Dzięki niej możecie Państwo założyć profesjonalne subkonto i zbierać dla siebie lub dla osoby potrzebującej 1% podatku lub darowizny. Zebrane środki mogą być wykorzystane na zakup pomocy osobie niepełnosprawnej, udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz wielu innych programach pomocowych organizowanych przez fundację. Fundacja zapewnia m.in: szeroki wachlarz refundowanych wydatków,  zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek indywidualnych dla każdego beneficjenta z informacją o nim i jego potrzebach, pomoc w działaniach marketingowych, możliwość zbierania środków finansowych poprzez serwisy charytatywni.allegro oraz FaniMani, indywidualne podejście do każdego Podopiecznego. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać odwiedzając strone Fundacji Avalon

https://www.fundacjaavalon.pl/